Drømmer Tilhører Natten

   av

   Amos Keppler

  

   400 tettskrevne sider. Pocketutgave. ISBN 82-91693-01-3

   Utsalgspris i butikk var kroner 100, men den er for tiden ikke tilgjengelig gjennom utsalgssteder.

   Må kjøpes fra forlaget: Kroner 70 + 33.50 kroner i porto og ekspedisjon, til sammen 103.50 kroner. Dette gjelder bare for de som må få boken tilsendt. Ellers koster den bare kroner 100.

  E-Mail: mfm@midnight-fire.net

   VIKTIG: For å motvirke sending av Spam
så er e-mail-addressen over falsk eller/og ikke komplett.
For å sende e-mail legg til 2 - nummeret 2 - før @

  

   eller send til reservemail manofhood@yahoo.com

  

Les FØRSTE KAPITTEL

  

  

"Å toe sine hender i kampen
mellom de mektige og de maktesløse
er ikke å være nøytral,
men å stille seg på de mektiges side."

Freire

  

  

      FORTELLEREN

   Amos Keppler ble født på Jorden, for ikke så altfor lenge siden. Han har levd mesteparten av sitt voksne liv på kanten av samfunnet og på kant med det umenneskelige, livsfiendtlige systemet det skaper. Han har ingen formell utdannelse, ingen opplæring i verken skriving eller noe annet og er absolutt selvlært i alt han gjør, noe han trives utmerket med. Allerede som åtteåring begynte han sin karriere som gambler ved å spille poker, Black Jack og en lang rekke forskjellige hasardspill. Ved siden av å være kunstner på heltid er han også praktiserende heks og fullblods opprører (48 timers døgn er utilstrekkelig). Han har drevet utstrakt reisevirksomhet. Etter hans mening er menneskene naturlige nomader og dette bør for alltid være en integrert del av deres livsstil.
   Sin første roman, De Vergeløse begynte han på som sekstenåring. Han har nylig startet sitt eget bok og mediaforlag, Midnight Fire Media fordi han ønsker uavhengighet og fordi han forlengst har blitt overbevist om at de blodfattige, sensurstyrte forlagene aldri vil gi ut hans bøker.
   I sin tidligere jobb som freelance journalist har han personlig truffet flere medlemmer av Den Grønne Rose.
   Hans første publiserte roman, Drømmer Tilhører Natten kommer ut i disse dager.

  

        

            BOKEN

   Verden nærmer seg årtusenskiftet. Menneskeheten står ovenfor de alvorligste kriser i historien, samtidig som den er i stand til å ignorere krisetegnene med større letthet enn noensinne. Kreft, mutasjoner, psykisk "avvik", kjedsomhet og belastningsskader, signalene er der. Naturødeleggelsene når tidligere utenkelig dimensjoner, maktovergrep fra en stadig mer kynisk elite ovenfor vanlige folk er daglig kost. Alt sammen er der, tilstede i vår bevissthet som spennende "nyheter" eller interessante vitenskapelige problemer. Men klarer vi å sette delene sammen? Se helheten? Hva er det som ligger bak symptomene? Føler vi det hele tatt noe lenger? Har vi rett til å kalle oss mennesker, eller er vi levende døde?

   En gruppe ungdommer får opplæring i livets mysterier, en forberedelse på de umenneskelige utfordringer som venter dem idet de akter å ta opp kampen mot maktpyramidene. Gjennom oppdagelse av sider ved virkeligheten som vanlige folk aldri skimter stiller de sterkere enn tidligere revolusjonære. De søker først og fremst en tilværelse der de kan leve i pakt med sine naturlige egenskaper, drifter og behov. Kampen kan derfor ikke kjempes innenfor systemets kvelende vegger, men må i stedet føres under jorden, i skyggene, som små, men stadig mer smertelige stikk mot maktens akilleshæl.

   Kampen fører dem sammen, gjør dem til en stamme, og etter hvert ser det ut til at det likevel nytter; folk blir oppmerksomme på dem, populariteten øker. Samtidig setter makthaverne inn stadig mer ekstreme midler for å få bukt med opprørerne...

   Og midt i all smerten, alle påkjenningene og gledene, lærer de å se for dem nye og fundamentale perspektiver på hva det betyr å være menneske, hva det betyr å leve. De er i ferd med å gjenoppdage menneskehetens fortrengte fortid.

  

  

VI LEVER SOM VI DRØMMER - ALENE

  

  

  

   En venn av meg skrev denne handlingsbeskrivelsen for flere år siden, første gang han leste boken. Den er presentert fullstendig uredigert, nøyaktig som han skrev den. Jeg synes han har forstått handlingen på en aldeles glimrende måte og jeg vil alltid være takknemlig ovenfor hans råd, innspill, hans hjelp og støtte. Take a bow, my friend and thank you.

  

  

  

Tekstene og utklippene og bildene på denne mangesidede websiden
er samlet fra en rekke forskjellige kilder og synsvinkler.
Jeg håper den vil bli kjent som den store autoriteten
på Den Grønne Rose, deres liv og kamp.

  

Bilder, tekst, musikk og web design Copyright Amos Keppler

  

  

   Det vil alltid finnes Fortellere rundt leirbålet.

  

Tilbake til hovedside Drømmer Tilhører Natten

  

Tilbake til hovedside Midnight Fire Media

  

Tilbake til hovedside Firewind

(Amos Kepplers fortellinger og dikt publisert på nettet).
Ellers er 99 prosent av alt som finnes på Midnight Fire Arena gjort av han.

  

   forløpig siste oppdatering 2009-07-01